Det händer nästan dagligen nuförtiden. Att någon tillräckligt känd person slängt ur sig något ovettigt på Twitter eller “råkat” publicera en olämplig bild på Instagram är numera en del i det normala nyhetsflödet. Oftast är det bara klantighet bakom, men ibland en mer eller mindre genomtänkt strategi. Oavsett anledning till fadäserna i de sociala medierna så tror jag att medierna i sig på sikt kan lära oss att bete oss bättre emot varandra.

De sociala medierna, där vi alla mer eller mindre exponerar våra liv och åsikter, har nu funnits ett tag. Insikten om att det som yttras där sprids och sparas kryper långsamt på oss, till exempel när vi ska söka nytt jobb eller av någon annan anledning kommer på att någon annan kanske kommer att googla vårt namn.

Alla dessa kanaler har tillkommit som ett sätt att demokratisera informationsflödet, vemsomhelst har möjlighet att uttrycka nästan vadsomhelst närsomhelst. Men i takt med att man blir mindre och mindre anonym så blir det också nödvändigt att i större utsträckning stå upp för det man slänger ur sig. Det går inte att ursäkta sig med att det var på fyllan eller att man inte tänkte till. Inte för oss vuxna människor som faktiskt egentligen vet bättre. För det vet vi. Om vi inte komit till den insikten själva så har den definitivt blivit omöjlig att undvika just för att kändisar hela tiden uppmärksammas när de ägnar sig åt detta.

En konsekvens som insikten kan få är att det är klokt att tänka efter en sekund innan vi slänger ur oss vadsomheslt. En annan är att det kan gynna oss själva om vi bemöter andra med respekt. Olika åsikter om vad som är bra och dåligt kommer alltid att finnas, men en mer respektfull debatt skulle gynna alla. Och vetskapen om att allt man skriver sparas och kan sökas kan leda till den egennyttiga slutsatsen att oövertänkta påhopp kanske inte är det bästa. Vi måste helt enkelt lära oss ett uns av självkontroll, för att inte själva framstå i dålig dager.

Jag tror att en sådan självkontroll kan vara nyttig i alla våra relationer. Att vi reflekterar en sekund först, istället för att reakera impulsivt i varje given situation och vara förutsätta att det vi tycker och tänker givetvis måste gälla alla andra runtomkring oss. Vi får lära oss i de sociala medierna att så inte är fallet.

Jag är inte ute efter att tysta debatt eller att hela samhället ska bli platt eller politiskt korrekt. Jag är bara ute efter att vi ska bemöta varandra med större respekt. För då tror jag att världen blir bättre. Och de sociala medierna kan hjälpa oss att se egennyttan i det. Egennytta är en effektiv drivkraft.